MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

اختصاص داده شده به مراقبت مطلوب از بیماران مبتلا به بدشکلی ستون فقرات

Normal spine anatomy (Left). Scoliosis can make the spine look more like the letters "C" or "S" (Right).
اناتومی طبیعی (چپ). اسکولیوز میتواند ستون فقر
ات را به شکل حرف سی یا اس ا
نگلیسی در بیاورد ( راست).

Cervial spine - ستون فقرات گردنی
Thoracic spine - ستون فقرات سینه ای
Lumbar spine - ستون فقرات کمری
Sacrum and Cocyx - ساکروم ودنبالچه

سوالاتی که غالبا" در اسکولیوز پرسیده می شوند

اسکولیوز یک بیماری شایع است که خیلی از بچه ها و نوجوانان را مبتلا میسازد. در تعریف ساده اسکولیوز خمیدگی یکطرفه ستون فقرات است. به جای یک خط راست در وسط پشت ، ستون فقرات با اسکولیوز به شکل سی ویا اس انگلیسی دیده میشود.

بچه ها و پدر ومادر انها سوالات زیادی در باره بیماری دارند. در اینجا، جراحان ارتوپد از اکادمی جراحان ارتوپدی امریکا و از انجمن تحقیقات اسکولیوز، به بعضی از سوالات که خیلی شایع از بیماران وپدران ومادران انها می شنوند پاسخ میدهند.

شناخت اسکولیوز
چندین نوع مختلف اسکولیوز که بچه ها را مبتلا می سازد وجود دارد. تا این زمان شایعترین نوع اسکولیوز ایدیوپاتیک است که بمعنی، "علت اصلی ناشناخته است" میباشد

این مقاله ‎جواب سوالات والدین وبچه های انها را که برای اولین بار تشخیص اسکولیوز داده شده اند ارایه میکند. اطلاعاتی راجع به علل اسکولیوز ، غربال کردن بیماران، و تحقیقات اخیر همچنین در این بخش گنجانده شده است.

[ معرفی اسکولیوز ]

راه های درمانی برای اسکولیوز
در طرح ریزی درمانی کودک شما دکتردر نظر خواهد گرفت که شدت انحنا اسکولیوز بچه شما چقدر شدید است ودر کجای ستون فقرات قرار دارد. سن بچه شما هم فاکتور مهمی است- اگر ستون فقرات بچه شما هنوز دارد رشد میکند روی درمان تاثیر خواهد داشت. دکترشما مشخص خواهد کرد که احتمال بد شدن انحنا اسکولیوز چقدر است، وسپس روش های درمانی را که بچه شما احتیاج دارد پیشنهاد خواهد کرد.

این مقاله به سوالات معمول در باره روش های درمانی شامل بریس ومتد های جایگزین پاسخ میدهد.

[ روش های درمانی اسکولیوز ]

درمان جراحی برای اسکولیوز
بیشتر جراحان اسکولیوز موافقند که بچه هایی که انحنا خیلی شدید (۵۰درجه و بالاتر) دارند برای کمتر کردن درجه انحنا وجلو گیری از بد تر شدن احتیاج به جراحی خواهند داشت. این مقاله به سوالات معمول شما در باره روش جراحی، همچنین در باره دوره بهبودی پاسخ می دهد. .

[ درمان جراحی برای اسکولیوز ]

جراحی ستون فقرات: چیز هایی که باید در نظر داشت
خیلی جزییات را باید در نظر داشته باشید وقتی تصمیم برای جراحی اسکولیوز دارید. این مقاله پاسخ های سوالات مربوط به مخارج، خطرات و عوارض و نگرانی های نو جوانان که بعد از جراحی چه شکلی خواهند شد را ارایه میدهد.

[ جراحی ستون فقرات: چیز هایی که باید در نظر داشت ]

بزرگ شدن با اسکولیوز
این بخش اشاره به سوالات نوجوانانی دارد که غالبا" می پرسند راجع به این که، برای بالغین با اسکویوز چه اتفاقی می افتد ؟

[ بزرگ شدن با اسکولیوز ]