MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

اختصاص داده شده به مراقبت مطلوب از بیماران مبتلا به بدشکلی ستون فقرات

These curves of 82° and 75° will need surgery to restore normal posture
این انحنا های ۸۲ و۷۵ درجه برای حفظ وضعیت
طبیعی تنه احتیاج به جراحی خواهند داشت.
Courtesy of Texas Scottish
Rite Hospital for Children.

Treatment Options for Scoliosis

روش های درمانی برای اسکولیوز چه ها هستند؟
دکتر شما دستور رادیوگرافی از ستون فقرات بچه شما خواهد داد که تشخیص مطمینی برای اسکولیوز بدهد. عکس رادیوگرافی همچنین به دکتر شما نشان خواهد داد که شدت انحنا اسکولیوز شما چقدر است.

در برنامه ریزی برای درمان کودک شما، دکتر کودک شما، حساب خواهد کرد که شدت انحنا اسکولیوز بچه شما چقدر شدید است ودر کجای ستون فقرات قرار دارد. سن بچه شما هم فاکتور مهمی است- اگر ستون فقرات بچه شما هنوز دارد رشد میکند روی درمان تاثیر خواهد داشت. دکترشما مشخص خواهد کرد که احتمال بد شدن انحنا اسکولیوز چقدر است. وسپس روش های درمانی را که بچه شما احتیاج دارد پیشنهاد خواهد کرد. بطور کلی انحنا های بین ۲۵تا۵۰ درجه بنظر میرسد به اندازه کافی بزرگ هستند که احتیاج به درمان داشته باشند. انحنا های بیشتر از ۵۰ درجه احتمالا" برای حفظ وضعیت طبیعی تنه احتیاج به جراحی خواهند داشت.

چه چیزی باعث خواهد شد که ستون فقرات برگردد و دوباره راست شود؟
انحنا ستون فقرات به خودی خود راست نخواهد شد. پوشیدن بریس از بد تر شدن جلوگیری میکند. جراحی- یک فیوژن ستون فقرات- تنها چیزی است که ستون فقرات را راست میکند، ولی ان را کاملا" راست نخواهد کرد.

اگر بچه من فقط یک انحنا مختصر داشته باشد چه خواهد شد؟
کودکانی که انحنا مختصر دارند ( کمتر از ۲۰ درجه) ویا رشدشان را قبلا" کرده اند، تحت نظر خواهند بود که خمیگی انها بدتر نشود. دکتر شما بچه را هر ۶ ماه کنترل خواهد کرد وهر یکسال رادیوگرافی خواهد خواست.

آیا گرفتن این همه عکس رادیوگرافی در اینده برای سلامتی بچه مشکل ساز خواهد بود؟
ایکس- ری، برای پیگیری اینده انحنا لازم است. اثرات منفی کوچکی می تواند با رادیوگرافی تکراری وجود داشته باشد، ولی این اثرات با گذاشتن پوشش محافظ روی قسمت های خاصی از بدن برای محافظت از اشعه به حد اقل میرسد.

اگر هیچ درمانی انجام نشود چه اتفاقی می افتد؟ ایا انحنا بدتر خواهد شد؟
دو عامل قویا" می تواند پیش بینی کند که ایا انحنا بد تر خواهد شد: سن کمتر و انحنای بزرگتر در زمان تشخیص اسکولیوز. بچه های پایین ۱۰ سال با انحنا بیشتر از ۳۵ درجه تمایل دارند بدون درمان بدتر شوند.

وقتی که یک فردی رشدش را کرده، خیلی بعید است که انحنا به سرعت پیشرفت کند. ما از روی مطالعات دریافته ایم، وقتیکه یک فرد کاملا" رشد کرده اسکولیوز کمتر از ۳۰ درجه تمایلی به بد تر شدن ندارد، درحالی که انحنا های بالای ۵۰ درجه می توانند به مرور زمان در حدود ۱ تا ۱/۵ درجه در سال بد تر شوند.

سوالات عادی درباره بریس

Scoliosis Brace
A typical
underarm brace.

آیا من باید بریس بپوشم اگر اسکولیوز داشتم
بیشتر مردم با اسکولیوز نباید بریس بپوشند. ازهرشش بیماردر حال بلوغ با اسکولیوز یکنفر علایمی را نشان میدهند که ممکن است انحنا انها در سن جهش رشد، افزایش پیدا کند. بنابراین اگر شما علایم افزایش و پیشرفت انحنا را داشته باشید دکتر شما ممکن است تو صیه کند که بریس طراحی شده بخصوصی را بپوشید که انحنا را از بزرگ شدن بیشتر در موقعیکه ستون فقرات شما رشد میکند حفظ نماید.

در چه درجه شما تصمیم میگیرید که بریس بدهید؟
درمان با بریس عموما" برای جلوگیری از بد تر شدن خمیدگی استفاده میشود موقعیکه شما اسکولیوزی دارید که:

 

  • - انحنایی که اندازه ان متوسط است( ۲۵تا۴۰درجه)
  • - انحنایی که پیشرونده است(بیش از ۵ درجه افزایش پیدا کرده است)
  • - هنوز خیلی زیاد از رشد باقی مانده( علامت ریسر۰تا۲ )

دکتر شما ممکن است فاکتور های دیگری را برای تجویز بریس در نظر داشته باشد، مثل داشتن یک بیماری دیگر، ویا فردی در فامیل که اسکولیوز داشته باشد.

آیا پوشیدن بریس کار میکند؟
چندین مطالعه تحقیقاتی نشان داده است که پوشیدن بریس برای اسکولیوز میتواند از از بزرگتر شدن انحنا اسکولیوز انقدر که کار به جراحی برسد جلوگیری میکند.

انحنا اسکولیوز شما احتمالا" کوچکتر میشود وقتی در داخل بریس نگهداشته شود. وقتی که ستون فقرات شما کاملا" رشد کردو شما پوشیدن بریس را متوقف کردید، انحنا شما نهایتا" به اندازه اولیه بر میگردد.

در بعضی موارد بعد از اتمام درمان با بریس انحنا کوچکتر میماند.

به هر حال در بعضی موارد انحنا به رشد ادامه میدهد با وجود اینکه برس پوشیده می شود.

بنابراین پوشیدن بریس کار میکند ولی دکتر ها احتیاج به تحقیق بیشتری دارند که نشان دهند کی وچطور بریس میتواندحتی موثر تر باشد.

چه نوع بریسی من لازم خواهم داشت وچرا؟
دکتر شما با یک اورتوزیست ( یک فرد حرفه ای متخصص که اسباب کمک کننده مثل بریس میسازد) کار خواهد کرد که برای شما بهترین نوع بریس را توصیه کند.

نوع بریسی که شما لازم دارید به چندین عامل پستگی دارد، مانند:

  • - انحنا در کدام قسمت ستون فقرات شما قرار دارد
  • - انحنای شما چقدر انعطلف دارد
  • - تعداد انحنا هایی که شما دارید
  • - وضعیت وچرخش بعضی مهره ها در ستون فقرات شما
  • - سایر بیماری های که ممکن است شما همراه داشته باشید

دکتر و اورتوتیست شما همچنین موقع تجویز بریس مقدار فعالیت ونوع زندگی شما را در نظر خواهند گرفت. سپس شما ووالدین شما می توانید تصمیم بگیرید که کدام بریس را از میان انها انتخاب کنید.

بریس وقتی کار میکند که شما ان را انطور که لازم است بپوشید، بنابر این مهم است که کمک کنید در انتخاب ان که خواهید پوشید.

A rigid, asymmetrical underearm brace.
یک بریس سفت غیر متقارن پایین شانه
Courtesy of Texas Scottish
Rite Hospital for Children.

بریس چه شکلی و شبیه چی است؟
بریس سفت شبیه یک لایه است که جلو و پشت قسمت بالای بدن شما رامعمولا" از زیر بغل ها تا لگن می پوشاند. بریس معمولا" با سه بند ولکرو سفت میشود وبه راحتی می شود برای حمام وفعالیت های ورزشی باز کرد.

بریس های نرم بند های الاستیک و تیکه های کوچک پلاستیک و فلز را به کار میبرند که بتوانند بریس را روی بدن شما متناسب با انحنا شما شکل بدهند. که بتوانید راحت با ان حرکت کنید. بسته به اینکه شما بریس نرم و یا پلاستیکی می خواهید ارتوتیتست ان را برای بدن شما طوری خواهد ساخت که راحت قالب تن شما باشد.

چه مدتی لازم خواهد بود که من بریس بپوشم؟ ایا میتوانم ان را شبها بپوشم؟
شما لازم است تا موقعی که ستون فقرات شما رشدش تمام بشود بریس بپوشید. این مدت یک کمی از فردی به فرد دیگر فرق می کند. دکتر شما بریس شما و وضغیت رشد شما را هر ۴تا۶ ماه کنترل خواهد کرد.

قدار زمانی که شما هر روز باید بریس بپوشید به چندین عامل بستگی دارد، که شامل رشد شما ونوع بریسی است که شما می پوشید.

معمول ترین بریس های روزانه روزی ۱۶ تا ۲۳ ساعت پوشیده می شوند.

بعضی از بریس ها فقط در زمان خواب پوشیده می شوند، ولی انها برای هر انحنایی کار ساز نیستند.دکتر شما به شما توصیه خواهد کرد که کدام بریس وزمان پوشیدن برای شما بهترین است.

چه اتفلقی خواهد افتاد وقتی بریس پوشیدی؟
شاید مقداری تمرین لازم داشته باشد که عادت کنید که بریس تان را چگونه بپوشید، ولی بزودی در ان مهارت پیدا خواهید کرد. لباسهای شل وگشاد به راحتی بریس شما را خواهد پوشاند..

هر مقداری که دکتر شما اجازه دهد شما خواهید توانست بریس تان را باز کنید که بازی های ورزشی بکنید ویا فعالیت های تفریحی انجام دهید.

چه اتفاقی میافتد اگر بریس نپوشم؟
پوشیدن بریس یک راه مهمی است که شما می توانید امتحان کنید تا از بد تر شدن اسکولیوز خود جلوگیری نمایید.

بریس وقتی کار می کند که شما ان را بپوشید. مثل خیلی چیز ها در زندگی ، شما یک انتخاب دارید، ولی انتخاب شما پی امد هایی دارد. اگر دکتر شما بریس را توصیه می کند وشما تصمیم میگیرید که انرا نپوشید. پس شما این خطر را به وجود می اورید که انحنا شما بزرگتر شود.

بسته به اینکه انحنا شما چقدر بزرگ شود، شما ممکن است احتیاج به جراحی داشته باشید تا ان را اصلاح کنید. یا اینکه شما انتخاب کنید که هیچ کاری انجام ندهید واین خطر را به وجود بیاورید که اسکولیوز شما بدتر شدن را ادامه دهد‎‏. این ممکن است بعد ها باعث مسایل پزشکی ومشکلات در زندگی عادی شما گردد.

آیا راه های دیگری به جای بریس پوشیدن وجود دارد؟
بیشتر متخصصین که درمان غیر جراحی را در اسکولیوز در اختیار بیماران میگذارند، اهمیت بریس را وقتی که احتمال بالایی برای ادامه پیشرفت انحنا وجود دارد درک میکنند.

درمان های مختلفی پیشنهاد میشوند_ بیشتر از طریق انترنت _ که ادعا می شود می توان اسکولیوز را بدون پوشیدن بریس متوقف ویا اصلاح کرد، حتی در مواردی که شما علایم شدید پیشرفت انحنا را در موقع رشد داشته باشید. تا این زمان، هیچ دلایل علمی وجود ندارد که این ادعا ها را تایید کند.

سوال های معمول درباره درمان های جایگزین برای اسکولیوز
خیلی از بیماران و پدر و مادر انها در باره اثر درمان های غیر از پوشیدن بریس و جراحی سوال می کنند.

ایا فیزیکال تراپی اسکولیوز مرا کمک میکند؟
متد های متفاوت فیزیکال تراپی طراحی شده اند که اثر اسکولیوز را خنثی کنند، و شکل وظاهر بدن شما را اصلاح کنند.‎ بعضی شواهد علمی وجود دارند که فیزیکال تراپی ممکن است کمک کند بدن شما را راست نشان دهد و تنفس شما را بهتر نماید. ولی شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد فیزیکال تراپی در توقف بدتر شدن انحنا در دوران بلوغ خیلی موثر تر است ازاین که هیچ کاری انجام ندهیم.

اگر شما علاوه بر اسکولیوز مشکلاتی در ستون فقرات تان دارید، دکتر شما ممکن است بر حسب احتیاج تان فیزیکال تراپی برای شما تجویز نماید.

ایا درمان کایروپراتیک کمک میکند؟
کایروپراتیک یک درمان قابل بحثی است که به نظر میرسد در درمان درد حاد وکوتاه مدت خیلی موثر است. بیماری های مزمن بنظر نمیرسد که بطور موثر با مواظبت های کایروپراتیک درمان شوند.

بیمارانی که اسکولیوز دارندو انتخاب میکنند که درمان کایروپراتیک شوند، اگر انحنا انها دارد زیاد میشود باید به متخصص ارتوپدی ویا جراح اعصاب فرستاده شوند. بیمه ها ممکن است درمان کیروپراتیک را پوشش بدهند ویا پوشش ندهند.

ایا طب سوزنی( اکو پانکچر) کمکی به درمان و کنترل مشکل پشت من است؟
طب سوزنی سوزن هایظریفی که نقاطی را در بدن تحریک می کنند و تصور می شود که یک جریان انرژی را به وجود می آورد که خیلی از بیماری ها را درمان می کند.

شواهد علمی وجود ندارد که این تیوری را ثابت کند ویا اینکه به کار بردن ان کمک به درمان مشکلات پشت ویا درد پشت می کند. بیمه ها معمولا این نوع درمان را پوشش نمی دهند.

آیا یوگا به درمان وکنترل مشکلات پشت من کمک خواهد کرد؟
سیستم های زیادی از یوگا وجود دارد. اساسا" بیشتر سیستم های یوگا تمایل دارند که عضلات را ازطریق استرچ، وضعیت ثابت، و تمرینات تنفسی اصلاح نمایند، بعضی سیستم های یوگا همچنین شامل مدیتیشن است. ثابت نشده است که چقدر این روش مشکلات پشت را کمک خواهد کرد، ولی انهاییکه پشت درد دارند ممکن است کمک شوند، سلامت عمومی بدن شما هم ممکن است بهتر شود. بیمه ممکن است این درمان را پوشش بدهد ویا ندهد.

چگونه ماساژ می تواند مشکلات پشت من را کمک کند؟
ماساژ ممکن است انهایی را که پشت درد دارند کمک کند. ارتوپد ستون فقرات و یا جراح اعصاب ممکن است شما را برای ان به فرستد.

تکنیک های زیاد ماساژ وجود دارد. مطمین باشید که ماساژ تراپیست شما در ایالتی که شما زندگی می کنید گواهی کار دارد، وبدانید کجا تحصیل کرده است. بیمه معمولا" برای ماساژ تراپی پول نمی پردازد.

ایا پلاتیس اسکولیوز ویا مشکلات پشت درد مرا بهتر می کند؟
پلاتیس تمرینات شدیدی هستند که روی تقویت عضلات شکم و پشت تمرکز دارند. همچنین روی وضعیت ایستادن وتنفس تاکید دارد. تمرینات به تدریج به درجات مشکل میرسند و نباید پشت درد را تشدید کنند. پلاتیس برای انهاییکه پشت درد شدید دارند خوب نیست. بیماران باید در باره دوره اموزشی هر مربی سوال کنند.