MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

اختصاص داده شده به مراقبت مطلوب از بیماران مبتلا به بدشکلی ستون فقرات

سوالات شایعی که توسط بیمارپرسیده میشوند

دفورمیتی ستون فقرات: پاسخ های راجع به اسکولیوز و کیفوز برای بیماران.
هدف ما درتهیه وپخش این اطلاعات ارایه درک بهتربرای بیماران یا پدران و مادرن ازاسکولیوز و تشخیص ان و درمان ان، با به کار بردن اسکولیوز ایدیوپاتیک- شایعترین نوع اسکولیوز - بعنوان مدل می باشد. این اگاهی بعنوان تکمیل اطلاعاتی است که پزشک شما در اختیار شما خواهد گذاشت. درست مثل دو انسانی که شبیه هم نیستند ، دو بیمارهم با دفورمیتی ستون فقرات مثل هم نیستند. بنابراین جراح ارتوپد شما مهمترین منبع اطلاعات در باره درمان مشکل خاص ستون فقرات شما خواهد بود.

خارج از منظور این مقاله است که راجع به جزيیات تکنیکی مربوط به جراحی برای اصلاح اسکولیوز یا کیفوز بحث کند. بنا براین، فقط بررسی عمومی این روش های جراحی در بخشی که راجع به جراحی صحبت میشود گنجانده شده است.

سعی نمی شود که مطالب خلاصه شده در اینجا بعنوان راهنمای استاندارد پیشنهاد شده از طرف انجمن تحقیقات اسکولیوز تفسیر شود.