MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

اختصاص داده شده به مراقبت مطلوب از بیماران مبتلا به بدشکلی ستون فقرات

چه بیماری های ثانوی میتواند در نتیجه اسکولیوز به وجود بیاید

  • ۱– کمر درد ممکن است همراه باشد ، این درد مختصر است و فعالیت های ا کثر بیماران را محدود نمی کند، اگرچه تعداد کمی از بیماران کمر درد بیشتری نسبت به روال متوسط دارند. بیماران با کمر درد شدید باید دقیقا" بررسی شوند که دلیل دیگری غیر از اسکولیوز برای درد نداشته باشند. بیماران مسن با اسکولیوز ممکن است درد بیشتری به دلیل تغییرات ارتروزی وتغییرات دیسک داشته باشند.
  • ۲– ظاهروزیبایی در اسکولیوز مهم است، عدم تقارن تنه در اسکولیوز ممکن است برای بیمار و والدین مضطرب کننده باشد .
  • ۳– اسکولیوز شدید ممکن است با کاهش عملکرد ریه ها بعلت بد شکلی وسفتی قفسه سینه همراه باشد .