MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

اختصاص داده شده به مراقبت مطلوب از بیماران مبتلا به بدشکلی ستون فقرات

سوالات شایع راجع به اسکولیوز

What is Scoliosis?
اسکولیوز چی هست؟

ستون فقرات هر فردی دارای انحنا های طبیعی است. این انحنا ها شانه های ما را گرد وکمر ما را فرو رفته به طرف داخل می سازد ،بعضی ادمها انحنا در طرفین ستون فقرات دارند که به سادگی با راست نشستن و صاف ایستادن اصلاح نمی شود. این حالت انحنای جانبی ستون فقرات اسکولیوز نامیده می شود. در عکس رادیوگرافی ستون فقرات کسی که اسکولیوز دارد بیشتر به شکل یا دیده می شود تا به صورت یک خط صاف. این انحنا باعث می شود شانه ها و کمر شخص نا متقارن نظر برسد. ها بعضی از مهره ها در اسکولیوز ممکن است مختصری چرخیده باشندکه باعث برجسته شدن یک کتف بیشتر از طرف مقابل میگردد. عواملی که باعث کجی ستون فقرات میگردند عبارتند از عوامل غیر طبیعی مادرزادی، عوامل عصبی،عوامل ارثی و بسیاری از عوامل دیگر. اسکولیوز از حمل اشیا سنگین،فعالیت های ورزشی، وضعیت خوابیدن یا ایستادن به خصوص، و یا حتی اختلاف طول مختصر اندام های تحتانی ایجاد نمی شود. برای اینکه درباره انواع مختلف اسکولیوز به دانید اینجا را فشار دهید

اسکولیوز یک تعریف است ونه یک تشخیص، در بیشتر از %80 موارد دلیل به خصوصی برای اسکولیوز پیدا نمی شود. این نوع اسکولیوز ایدیوپاتیک به معنی «ناشناخته» نامیده می شوند. این نوع بخصوص در میان اسکولیوز های در دختران پیش ازبلوغ واقعیت پیدا می کند. اسکولیوز نوعا" دربچه های ۰–۱ ساله اسکولیوز نوزادی ،از۴–۱۰سالگی اسکولیوز نوجوانی، از۱۱––۱۸ سالگی اسکولیوزجوانی واز ۱۸ سال به بعد اسکولیوز بالغین خوانده می شود. بیماری هایی که علت کجیهای ستون فقرات شناخته میشوند عبارتند ازانومالی های مادرزادی ستون مهره ها( در موقع تولد وجوددارند ، واسکولیوز مادرزادی خوانده میشوند)، اختلالات عصبی(اسکولیوزعصبی عضلانی یا نوروموسکولار)؛ بیماریهای ارثی، ودلایل متعدد دیگر. اسکولیوز از حمل اشیا سنگین،فعالیت های ورزشی، وضعیت خوابیدن یا ایستادن به خصوص، و یا حتی اختلاف طول مختصر اندام های تحتانی ایجاد نمی شود

What is Scoliosis?

ایا من اسکولیوز دارم؟
برای اینکه مشخص شود که شما اسکولیوز دارید یا نه بهتر است که پزشک یک معاینه فیزیکی از پشت شما انجام دهد. امتحان فیزیکی در حالی انجام می شود که شما درحالت ایستاده ارام و دستها در طرفین اویزان باشد. پزشک شما را ازپشت نگاه خواهدکرد که ببیند ایا انحنایی وجود دارد، ایا شانه ها نامتقارن هستند، انحنای کمر نامتقارن است،و یا تنه شما به یکطرف متمایل شده است. سپس شما از کمر به طرف جلو خم میشوید ویکبار دیگر پزشک از پشت سر شما را نگاه میکند تا ببیند اسکولیوز چرخیده و کتف شما را در یکطرف برجسته کرده است ویا د ر قسمت پهلو ها برجستگی دارید. بعد از این امتحان ساده پزشک رادیوگرافی از پشت و از کنار ستون فقرات از گردن تا لگن خواهد خواست درصورتیکه اسکولیوز وجود داشته باشد پزشک ان را اندازه گیری کرده و به شما یک شماره خواهد داد که درجه اسکولیوز شما برای بررسی های بعدی است.

چه راه های درمانی برای من وجود دارد؟

  1. - تحت نظر داشتن
    این برای انحنا های بادرجه کم وقتی که شما هنوز در حال رشد هستید، یابرای درجات متوسط کمتر از۴۰– ۴۵ درجه وقتی که رشد شما تمام شده است مناسب است. برای بالغین تحت نظر داشتن و فیزیکال تراپی برای کسانی است ک علایمشان مختصر وانحنای بزرگی ندارند.
  2. - پوشیدن بریس.
    این روش برای انحنا های بین ۲۵و ۴۵ درجه در بچه های در حال رشد است که از پیشرفت کجی در مدت رشد جلوگیری نماید. هدف پوشیدن بریس جلوگیری از پیشرفت کجی است چون بریس نمیتواند انحنا را اصلاح نماید.
  3. -درمان جراحی.
    جراحی برای انحنا های بیشتر از۵۰ درجه برای جوانان و بالغین در نظر گرفته شده است. جراحی برای انحنا های کوچک در مواردی که ظاهر بیمار او را اذیت میکند ویا برای بالغینی که با اسکولیوز علایم دیگر دارند میتوان انجام داد. هدف جراحی اصلاح کجی و جلوگیری از پیشرفت ان است. این کار عموما" با گذاشتن وسیله فلزی داخل ستون فقرات و وصل کردن انها به میله های فلزی که انحنا را اصلاح میکنند ودر حالت اصلاح شده نگهمیدارند تا استخوان جوش بخورد انجام میشود