MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

اختصاص داده شده به مراقبت مطلوب از بیماران مبتلا به بدشکلی ستون فقرات

اسکولیوز زود رس

درمان

تعریف

چندین راه درمان برای اسولیوز زود رس در بچه ها وجود دارد. مهم است که بدانیم این درمان ها برای هر بیماری منحصر به فرد است. عوامل متعددی برای تصمیم گیری و انتخاب روش درمان باید در نظر گرفته شوند و جراح ستون فقرات می تواند برای انتخاب مناسب ترین درمان برای بچه شما را راهنمایی کند. این بخش مفصلا"درمان های موجود را برای اسکولیوز زود رس رابررسی میکند.