MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

اختصاص داده شده به مراقبت مطلوب از بیماران مبتلا به بدشکلی ستون فقرات

اسکولیوز زود رس

درمان

پوشیدن بریس

اگر انحراف ستون فقرات در حال پیشرفت است و بچه شما هنوز دارد رشد می کند پزشک شما ممکن است بریس را پیشنهاد کند . این بستگی به نرمی و کمتر شدن درجه انحنا در عکس خم شده به کنار باشد در صورتیکه انحنا سفت باشد و در این عکس کمتر نشود بریس خیلی کم کمک خواهد کرد. ندرتا" بریس قادر است ک کجی را به طور دایم اصلا ح نماید بلکه هدف بریس این است که اجازه دهد که بچه قبل از اینکه عمل جراحی بریش انجام شود بتواند رشد کند. دوباره باید تاکید کرد که هدف از پوشیدن بریس کند کردن پیشرفت کجی است نه اینکه ان را اصلاح نماید.‏

نوع بریسی که پزشک شما تجویز میکند بستگی به سن بچه ومرکز درمانی دارد که شما انجا مراجعه میکنید . چندین نوع بریس موجود میباشد که میزان اثر انها یکسان است ولی دکتر شما یکی را با تجربه خودش روی بریس برای بچه شما انتخاب خواهد کرد. بریس کلباس چندین تسمه دارد که روی شانه می ایند وبچه را به سمت مخالف انحنا خم میکند ( تصویر ۱) . بریس ویلمینگتون برای ستون فقرات توراکولومبر هر بیمار ساخته میشود که روی انحنا فشار میاورد وان را اصلاح می نماید ( تصویر ۲ ). بریس بوستون شبیه قبلی است فقط بالشتک هایی را داخل بریس گذاشته اند که روی انحنا فشار میاورد ( تصویر ۳) . بریس میلواکی یکی از اولین بریس ها برای اسکولیوزاست که یک پا یه نگهدارنده برای چانه دارد ( تصویر ۴) . این تنها بریسی است که روی قسمت بالای انحنا اثر گذار است. پزشک شما احتمالا" توصیه خواهد کرد که بچه شما بریس را تمام وقت بپوشد. بریس معمولا" برای حمام و مواقع خاص برداشته می شود. وقتی که بچه شما رشد کرد یک بریس جدید در حدود هر دوازده تا هیجده ماه برای او ساخته میشود.

بریس به دلایل مختلف در هر بچه ای موثر نیست. کجی ممکن سفت و مقاوم برای اصلاح باشد. بریس به سختی کیفوز ولوردوزرا می تواند کنترل کند. از انجایی که اکثر بریس ها با فشار روی قفسه سینه کار می کنند لذا نگرانی فشار روی دنده ها و رشد طبیعی ریه ها وجود دارد.

Figure 1

تصویر ۱- بریس کلا بس

Figure 2

تصویر ۲– بریس ویلمینگتون

Figure 3

تصویر ۳– بریس بوستون

Figure 4

تصویر ۴– بریس میلواکی