MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

اختصاص داده شده به مراقبت مطلوب از بیماران مبتلا به بدشکلی ستون فقرات

اسکولیوز زود رس

جراحی

جراحی با حفظ رشد ستون فقرات

جراحی بر اساس دیس تراکشن

جراحی ها بر پایه دیس تراکشن ( باز شونده) دارای وسایل واکننده است که کجی را در حالت باز کنترل میکند در حالی که به ستون فقرات اجازه رشد می دهد تا بچه به سن مناسبی برا ی راه حل دایمی مانند فیوژن مهره ها برسد. انواع مختلفی سیستم های باز کننده پشت ستون فقرات وجود دارد. میله ها در فاصله های زمانی معمولا" ۶ ماهه با عمل های نسبتا" کوچک بلند میشوند

میله های در حال رشد برای ستون فقرات در جا ییکه انحنا توسط یک ویا دومیله زیر پوست کشیده وبلند می شود و به رشد مهره اسیب نمی خورد. میله ها در دو سر توسط قلاب ها ویا پیچ ها در بالا و پایین انحنا به ستون فقرات وصل می شوند. ( تصویر ۸). فیوژن محدودی در محل پیچ ویا قلاب انجام می شود. انحنا معمولا" می تواند تا پنجاه درصد در اولین جراحی اصلاح شود. بعداز اینکه میله گذاشته شدند برای بیمار بریس تجویز میگردد که باید چندین ماه بپوشد. بیمار سپس هر شش ماه برای بلند کردن میله ها بر میگردد تا موقعیکه رشد کامل مهره ها نزدیک گردد. این معمولا" عمل جراحی کوچک بدون بستری در بیمارستان است . موقعی که سن بچه بالا رفت وستون فقرات رشد کرده بود دکتر وسیله را در می اورد وعمل فیوژن عادی انجام میدهد. درگذشته این عمل جراحی با عوارض جراحی زیادی از قبیل در رفتن قلاب و شکستن همراه بود. تکنیک های جدید امید بخش هستند ولی درمان با میله ها ی در ضمن رشد هنوز یک روش طولانی ومشکلی برای درما ن بچه است.

Figure 8

تصویر ۸– میله های در حال رشد برپایه روی مهره ها هستند، در جا ییکه انحنا ستون فقرات توسط یک ویا دومیله زیر پوست کشیده وبلند می شود به رشد مهره اسیب نمی خورد. میله ها در دو سر توسط قلاب ها ویا پیچ ها در بالا و پایین انحنا به ستون فقرات وصل می شوند.

سیستم های برپایه روی دنده ها، مانند پروتز دنده عمودی قابل بلند شدن،( و پتر) ، سیستم هایی هستند برای درمان سندرم نارسایی قفسه سینه دربیمارانی که هنوز تکامل استخوانی پیدا نکرده اند به کار می رودسندرم قفسه سینه نارسا(تی آی اس )معمولا" بادفورمیتی های غیر شایع ستون فقرات ودنده ها همراه است. چندین نوع جراحی روی قفسه سینه برای افزایش۰حجم قفسه سینه ودر نتیجه رشد ریه ها وجود دارد. درحالی که بطور غیر مستقیم اسکولیوز را اصلاح میکند بدون اینکه احتیاج به فیوژن باشد. این جراحی میتواند خیلی وسیع باشد، وسیله که گذاشته میشود در بالا زیر استخوان کتف و درنزدیکی گردن وصل میشود به دنده ها و امتداد پیدا می کند به پایین و وصل میشود به دنده، مهره و یا لگن نزدیک کمر. ( تصویر ۹) این کمک به نگهداری انبساط قفسه سینه جمع شده میکند. ( توراکوپلاستی انبساطی). برای همراهی با رشد بچه این دستگاه سالی دو بار به طور جراحی سرپایی با یک برش کوچک بازومنبسط می گردد. در حال حاضر تعداد محدودی از موسسات درمانی این روش را ارایه میکنند. جراح ستون فقرات بچه شما میتواند نظر بدهد که ایا این روش برای بچه شما مناسب است و در این صورت اطلاعاات لازم رادراختیار شما قرار میدهد. بعضی از مراکز این روش را بطور غیر مستقیم برای راست کردن دفورمیتی ستون فقرات به کار میبرند.

Figure 9

تصویر ۹– سیستم موثر روی دنده ها که گذاشته میشود در بالا زیر استخوان کتف وصل میشود به دنده ها درنزدیکی گردن و امتداد پیدا می کند در پایین و وصل میشود به دنده، مهره و یا لگن نزدیک کمر

میله های همراه رشد هیبرید

این یک تکنولوژی جدید تر است که سیستم راد در حال رشد را بکار میبرد که در آن در بالا از دنده ها به جای ستون فقرات به عنوان پایه استفاده می شوند. وازفیوژن قسمت بالای ستون فقرات جلوگیری می شود.

میله های همراه رشد با کنترل مغناطیس (ام سی جی آر)

میله های همراه رشد اخیرا بیشتر از همه تکنیک ها بر پایه ستون فقرات مصرف می شوند ومزیت عدم تداخل در رشد طبیعی و حتی ممکن است توانایی تحریک رشد را خارج از حد طبیعی را داشته باشد. به هر حال این تکنیک احتیاج به جراحی های متعدد برای بلند کردن راد واصلاح انحنا را لازم دارد . جراحی های متعدد بیشتر از راه برش اولی پوست را مستعد برای عفونت و سایر مشکلات پوستی می کند. عوارض مربوط به میله فلزی شایعترین عوارض در این نوع جراحی است. این عوارض شامل شکستن میله ، اشکال در قلاب و یا بیرون زدن میله که باعث زخم پوست و عفونت میگردد. در میان عوارض مربوط به میله شکستن راد شایعترین است. .

ایده بلند کردن متعدد راد بدون جراحی وبدون احتیاج به بیهوشی یک بازنگری به ارتباط مستقیم بین جراحی های متعدد و عوارض بالای ناشی از ان است. این تکنیک اجازه می دهد که بلند کردن میله در مطب دکتر انجام بگیرد. این سیستم تشکیل شده از یک میله برای جاگذاری روی ستون فقرات ، یک ریموت کنترل خارجی،ووسایل مربوطه. میله تا یتانیوم یک قسمت تلسکوپیک دارد که مگنت کوچک داخلی را نگهمیدارد، چرخاندن این مگنت از راه دور توسط ای آی سی باعث بلند ویا کوتاه شدن راد میشود. اول راد جا گذاشته میشود ودرجا توسط هوک ویا پیچ های پدیکول روی ستون فقرات وصل و محکم میشود. راد های مگنت دار در حال حاضر در مراکز بخصوصی خارج از ایالات متحده مصرف می شوند ونتایج اولیه نشان میدهد که می تواند دوره بیماری( موربیتیدی)، مخارج، واسترس روی بیماران و والدین را کم کند. ین سیستم هم در بیماران با اسکولیوز ایدیوپا تیک(تصویر ۱۰) و هم دراسکولیوز عصبی عضلانی مصرف شده است.

Figure 10

تصویر ۱۰– میله های همراه رشد با کنترل مغناطیس ( ام سی جی ار) در یک بیمار با اسکولیوز ایدیوپا تیک زود رس