MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

اختصاص داده شده به مراقبت مطلوب از بیماران مبتلا به بدشکلی ستون فقرات

اسکولیوز زود رس

جراحی

جراحی با حفظ رشد ستون فقرات

رشد هدایت شده

این تکنیک ها با وسایلی سروکار دارد که رشد ستون فقرات را در جهت درست هدایت می کند، وجرا حی های مکرر لازم نیست.

دکتر لوکه ترولی سیم هایی به کار می برد که اجازه می دهد ستون فقرات بتواند در جهت مناسبی که سیم روی راد میلغزد رشد کند. در متد شیلا اصلا ح اولیه با راد و فیوژن درراس انحنا ( اپکس) یا کج ترین قسمت ستون فقرات انجام میشود. پیچ های مخصوصی در انتها ها جا گذاشته می شود و در طول میله شکل داده شده حرکت داده میشوند بدین ترتیب مسیر ستون فقرات را حین رشد تعیین واصلاح میکنند. این بچه ها معمولا" بعداز جراحی به مدت ۳ ماه دربریس مخصوص گذاشته می شوند.