MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

اختصاص داده شده به مراقبت مطلوب از بیماران مبتلا به بدشکلی ستون فقرات

اسکولیوز زود رس

درمان

تحت نظر داشتن و مراقبت

مراقبت اولین راه درمان برای بچه با کجی ستون فقرات است. پزشک اول باید به فهمد که ایا انحنای موجود پیشرونده است ودارد بدتر میشود. تعدادی از بچه ها انحنای ثابت و بدون تغییر خواهند داشت وتعدادی دیگر انحنا در حال پیشرفت خواهند داشت. اگر جراح ستون فقرات بچه شمارا تحت نظر دارد به معنای درمان نکردن نیست. در این مدت نه تنها جراح بچه شما پیشرفت انحنا ستون فقرات را تحت نظر دارد احتمالا" تست های لازم و مشاوره با دیگر متخصصین را برای بررسی وضعیت او انجام میدهد. این تست ها ممکن است سی تی اسکن و یا ام ار ای باشد که دو تست تصویری متفاوت هستند. بچه شماممکن است برای بررسی پیش دیگر متخصصین مانند متخصص ژنتیک، متخصص قلب و متخصص تنفس وریه فرستده شود تا مطمین شود بقیه سیستم ها اشکالی نداشته باشند.

جراح ستون فقرات احتمالا" می خواهد بچه شما را مرتبا" ببیند ورادیوگرای روبرو ونیمرخ جدید داشته باشد. او انحنا را اندازه گیری میکند وبا عکسهای قبلی واولین رادیوگرافی مقایسه خواهد کرد.خیلی بهتر خواهد بود که تمام رادیوگرافی ها در مطب جراح ستون فقرات انجام شود تا عکس ها مشابه هم باشند تادرمقایسه راحت بود ودر پرونده بچه شما حفظ شود. جراح احتمالا"روش مراقبت راتا موقعیکه پیشرفت شدیدی در انحنا ایجاد نشده ادامه خواهد داد. دربعضی موارد انحنا اصلاح خواهد شد و یا حتی از بین خواهد رفت( مثال دراسکولیوز نوزادان). اگر جراح ستون فقرات پیشرفتی در انحنا پیدا کند ویا دریابد که احتمال پیشرفت خیلی بالا است روش درمانی دیگری باید شروع شود. جراح ممکن است رادیوگرافی در حال خم شدن بخواهد که نرمش کجی را ببیند وروش درمانی بعدی را انتخا ب کند