MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

اختصاص داده شده به مراقبت مطلوب از بیماران مبتلا به بدشکلی ستون فقرات

اسکولیوز زود رس

درمان

کشش

درمان بیمارانی با کجی پیشرونده که برای بریس و یا گچ گیری مناسب نیستند مشکل تر است، برای مثال بیماران با ضعف ،با عدم تحمل پوستی ویا عدم تحمل قفسه سینه، عقب افتادگی ذهنی، یا با انحنا شدید و سفت که با گچ گیری متوالی بهتر نمی شوند. در بااین موارد کشش سر،روشی است که برای اصلاح به کارکرفته میشود وبطور غیر مستقیم تنفس را بهتر می کند. روش درمان با کشش اخیرا در بعضی مراکز متداول شده است.

در ین روش یک هیلو( حلقه فلزی دور سر) با بیهوشی عمومی گذاشته می شود. پین های متعدد این حلقه را به جمجمه وصل می کنند. هیلو دردناک نیست وبیمار زود به ان عادت میکند. کشش ازروز بعد توسط طناب،قرقره ووزنه یا فنر که به تخت و یا صندلی چرخدار بیمار وصل می شود اغاز میگردد. بعضی بماران اگر فامیل بیمار راحت هستند می تونند خارج از بیمارستان درمان شوند. بیماران بعد اضافه کردن وزنه های کشش احتیاج به رادیوگرافی دارند. بعد از اینکه ستون فقرات حداکثر اصلاح را نشان داد جراح شما قدم بعدی درمان را بر خواهد داشت