MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

اختصاص داده شده به مراقبت مطلوب از بیماران مبتلا به بدشکلی ستون فقرات

راه های درمانی موجود برای من چه ها هستند؟

Posterior Approach
Posterior Approach
Anterior Approach
Anterior Approach

درمان جراحی

درمان جراحی برای بیمارانی که انحنا بیشتر از ۴۵ درجه دارند وهنوز در حال رشد هستند و یا انحنا بیشتر از۵۰ درجه که رشد انها متوقف شده است بکار میرود. هدف درمان جراحی دو تا است: اول، جلوگیری از پیشرفت انحنا و دوم به دست اوردن قدری اصلاح. درمان جراحی امروزه ابزار فلزی ( ایمپلنت فلزی ) را به کار میبرد که وصل میشوند به مهره ها و متصل می شوند به یک یا دو میله فلزی (راد) . ایمپلنت ها در ستون فقرات بکار برده می شوند که ستون فقرات را اصلاح کنند و ستون فقرات را در حالت اصلاح شده نگهدارند تا مهره هایی که روی انها جراحی انجام شده به صورت یک تکه استخوان جوش بخورند. جراحی می تواند از طریق پشت انجام بگیرد، از طریق یک برش جراحی مستقیم در خط وسط پشت ویا از طریق جلو ستون فقرات ( راه جراحی جلو) . اگر چه مزایا و معایبی برای برای هر دو نوع جراحی وجود دارد، راه پشتی غالبا" بیشتر در درمان اسکولیوز ای آی سی، و برای همه نوع انحنا می تواند بکار برده شود . راه جراحی از جلو یک انتخاب برای درمان تک انحنا در ناحیه سینه ای ویا ناحیه کمری باشد. خیلی فاکتور ها در تصمیم گیری راه جراحی مطرح می شوند و دکتر شما همه راه ها را بررسی خواهد کرد و بهترین را برای شما انتخا ب می کند.

به دنبال درمان جراحی ، هیچ بریس ویا گچی مصرف نمی شود،. اقامت در بیمارستان معمولا" بین۵ تا ۷ روز است. بیمار متواند در عرض ۲ تا ۴ هفته فعالیت های معمول روزانه را انجام دهد و برگردد به مدرسه . بسته به نوع فعالیت های بیمار برگشت کامل بین ۳ تا۶ ماه بعد از جراحی توصیه می شود.

این سه نوع روش درمان کاملا" مطالعه شده و مورد قبول هستند. درمان های جایگزین که بتوانند از پیشرفت انحنا ویا از پیشرفت بیشتر خمیدگی جلوگیری نمایند از قبیل طب کایروپراکتیک، فیزیکال تراپی،یوگا، وغیره هیچ نوع ارزش علمی در درمان اسکولیوز نشان نداده اند. ولی اگر این متد ها ویا سایر متد ها بتوانند مقداری کمک فیزیکی مانند تقویت عمومی ویا ارام کردن علایم و غیره به بیمار بدهند می توانند بکار برده شوند. ولی بهر حال نباید بعنوان درمان اصلی به امید این که اسکولیوز را بهتر کنند بکار برده شوند.

جراحی از طریق پشت درتصویرهای بالا واز طریق جلو در تصویر های پایین