MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

Omurga deformitesi olan hastaların optimal bakım Adanmış

Hasta ve Aile

What is Scoliosis?
Skolyoz nedir?

Omurganın yana doğru bu şekildeki eğriliklerine skolyoz adı verilir. Skolyozu olan bir kimsenin röntgeninde omurgası düz bir çizgi yerine "S" veya "C" şeklinde görülür. Skolyozlu omurganın bazı kemiklerinde hafif bir rotasyon da olabilir, bu da kişinin belinin veya omzunun dengesiz görünmesine sebep olur.

Skolyoz tanımlayıcı bir terimdir ve bir teşhis değildir. Olguların %80’inden fazlasında belirgin bir sebep bulunamaz. Bu tür vakalar " sebebi bilinemeyen " anlamına gelen idiopatik kelimesi ile adlandırılır. Bu, özellikle ergenlik dönemindeki kızlarda görülen skolyoz tipi için doğrudur. Omurga deformitesine yol açtığı bilinen durumlar doğumsal omurga anomalileri, nörolojik bozukluklar, genetik durumlar ve birçok diğer sebeplerdir. Skolyoz, ağır cisimleri taşımaktan, atletik faaliyetlerde bulunmaktan, uyuma/ayakta durma postürlerinden veya hafif alt ekstremite uzunluk eşitsizliklerinden meydana gelmez.

Skolyozun değişik tipleri ile ilgili daha fazla bilgi öğrenmek için buraya tıklayınız.

What is Kyphosis?

 

 

What is Kyphosis?
Scheuermann kifozu

Kifoz nedir?
Normal bir omurga, arkadan bakıldığında, tüm uzunluğu boyunca düzdür. Ancak omurgaya yandan bakıldığında iki eğrilik görülür. Omuzlardan göğüs kafesinin alt tarafına kadar olan sırt bölgesinde torasik kifoz adı verilen ılımlı bir yuvarlaklaşma, bel bölgesinde ise lomber lordoz adı verilen bunun tersi bir eğrilik mevcuttur. Normal bir omurgada gövde ve başı pelvisin üzerinde dengeleyebilmek için birbirinin tersi olan bu iki eğrilik gereklidir.

Normal bir torasik omurga 1. ve 12. torakal omurlar arasında yer alır ve 20o ila 45o arasında hafif bir kifozu olması gerekir. Sırt bölgesindeki yuvarlaklaşma 45o ‘nin üzerine çıktığında "hiperkifoz" olarak adlandırılır. Scheuermann kifozu hiperkifozun en klasik formudur ve ergenlik döneminde omurların kamalaşmasının sonucu olarak gelişir. Erişkin hastalar öne doğru eğilmelerine sebep olan başka sebeplerle de hiperkifoz geliştirebilirler.

Kifoz, hiperkifoz ve sagittal dengesizlik hakkında daha fazla bilgi öğrenmek için, tıklayınız.

Spondylolysis

Spondiloliz ve spondilolistesis nedir?
Çocuklarda bel ağrısının sık görülen sebepleri nedelerdir ?
Omurga ön tarafıntaki diskler ve arka tarafındaki faset eklemler sayesinde eğilme ve dönme hareketlerini yapabilir. Stabilize edici bu yapılar omurganın dizilimini ve kararlılığını oluştururken hareketlerine de izini verir. Bazı durumlarda, omurgayı stabilize eden faset eklemlerinden ayıran bir stres kırığı oluşabilir. Buna " spondilolizis " adı verilir. Bu durum üst omurun alt omur üzerinde öne doğru kayması ile de birlikte olabilir. Buna da "spondilolistezis" ismi verilir.

Spondilolizis, spondilolistezis ve çocuklardaki bel ağrısının diğer sebepleriyle ilgili daha fazla bilgi öğrenmek için buraya tıklayın.