MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

Omurga deformitesi olan hastaların optimal bakım Adanmış

Kifoz

Sabit Sajital Dengesizlik

Sabit Sajital Dengesizlik Nedenleri (Düz Sırt Sendromu)

1. Omurganın Doğuştan Yanlış gelişimi
Bir veya daha fazla omur, doğuştan yada büyürken öne doğru kamalaşmışsa, omurga uygun dengeleyici lomber lordozu oluşturamaz. Çocuklarda omurga genellikle dengeleyecek kadar esnektir. Fakat zaman içerisinde erişkin omurgası, yanlış oluşmuş omurgaya olan uyum yeteneğini kaybedebilir.

2. Gelişimsel
Kompanse bir lomber kifoz zaman içerisinde diskler dejenere oldukça dekompanse olabilir. Benzer şekilde progresif bir torakal kifoz zaman içerisinde lomber omurganın kompanse edebilme kabiliyetini yenebilir. (örnek için tıklayınız). [Posterior osteotomi örneği]

3. Ameliyat sonrası
“Ameliyat sonrası”, vücudun cerrahi sonrasında sajital dizilimdekii değişiklikleri kompanse edememesi anlamına gelir. En sık nedenleri, uygun lordozun kaybı ile birlikte çoklu seviyeli füzyonlar veya cerrahi sonrası enfeksiyonlardır.)

Postsurgical FSI:
Cerrahi sonrası SSD:
A) Ardışık lomber füzyonlar nedeniyle omurganın ilerleyici olarak sabitlenmesiyle lomber lordozda belirgin kayıp
B) Yetersiz lordozlu füzyon üzerinde enfeksiyon (yetersiz lordoz) sajital dizilimin dekompansasyonuna neden olur
C) Distraksiyon enstrumantasyonu “düz sırt hastalığı”na neden olur.)

4. Düz sırt Hastalığı

spinal enstrumentasyonun ilk günlerinde, Harrington rod adı verilen bir cihaz ile adeta bir krikonun arabayı kaldırması gibi omurgayı düzleştirir. Omurgayı düzleştirmede etkili olurken aynı zamanda normal lordozun ve kifozun ortadan kaldırılmasıyla düz sırt hastalığına neden olur.

5. Enfeksiyonlar

6. Geçiş Sendromu
Bir omurga segmenti dondurulduğunda, ardışık seviyelere ek yük biner. Buna bağlı olarak kemik kırıkları veya disk hasarlanmalarının ortaya çıkmasında hızlanma meydana gelir.)

Transition syndrome:
Geçiş Sendromu:
A) 65 yaşında torakolomber skolyozu ve hafif pozitif sajital dengeszliği (başı kalçalarının önünde) olan kadına T10 – sakrum füzyonu uygulanmış
B) Cerrahi sonrası sajital dizilimi normal.
C) Düşme sonrası füzyon seviyesinin üzerinde bir kırık geçirmiş ve öne doğru eğilmeye başlamış
D) zaman içerisinde fikse sajital dengesizliği dik durmasını güçleştirmiş.)