MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

Omurga deformitesi olan hastaların optimal bakım Adanmış

Adult / Fixed Sagittal Imbalance

Kifoz

Erişkin / Sabit Sajital Dengesizlik

Genel Bakış
Sajital dengesizlik, hastanın yandan bakıldığında başı ve pelvisi arasında normal yük taşıma çizgisi oluşturamaması anlamına gelir. Temel olarak, dik olarak ayağa kalkamazlar. Sorunun derecesine bağlı olarak, hastalar kalça ve/veya dizlerini fleksiyona getirerek veya postür kaslarını güçlendirerek denge sağlayabilir. Genellikle, kişi ne kadar öne eğilirse, yerçekimi o kadar daha fazla eğilmesine neden olur.

Normal Anatomi

Tüm omurgalarda kifoz mevcuttur (öne eğiklik), fakat bu tipik olarak torakal omurgaya sınırlıdır. Vücut torakal kifozu lomber ve servikal omurgalardaki lordoz (geriye eğiklik) ile dengeler, her ne kadar yaşa, artrit derecesine ve bazı hastalıklara göre değişiklik gösterse de vücut genelde yaklaşık olarak eşit derecelerde lomber lordoz ve torakal kifoza sahiptir. Vücudun normal ağırlık taşıma çizgisi kafatasından (C1) ve her segmentin ilk omurgalarından (T1, L1, S1) geçer. Doktorlar bu çizgiyi ‘C7 çekül hattı’ olarak adlandırır. Lomber lordozda bir kayıp olması ve/veya torakal kifozda artış olması durumunda, bu yük taşıma çizgisi, kalça ve omurganın önüne kayar.