MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

Omurga deformitesi olan hastaların optimal bakım Adanmış

Kifoz

Sabit Sajital Dengesizlik

Cerrahidışı Tedavi

Sabit Sajital dengesizlik için cerrahidışı tedavi diğer tüm spinal patolojilerle benzerlik gösterir. İlk öneriler tipik olarak antienflamatuar tedavi ve fizik tedavidir. Epidural steroid enjeksiyonları lomber radikülopati (sinir sıkışması) için hem tanı koydurucu hem de tedavi edici olabilir. Postür kaslarını zayıflattğı için korse etkisizdir ve altta yatan hastalığı tedavi edemez. Dengesizlik ilerlerse ve belirgin ağrı oluşursa, genellikle cerrahi gerekebilir.)

Tanısal incelemeler

Upright long-cassette radiographs
Ayakta uzun- kaset radyografiler:
Bu görüntüler, dizlerin ve kalçaların ekstansiyondayken
uzun kaset radyografilerin çekilmesinin önemini
göstermektedir. Soldaki görüntüde hastanın kompanse
edilmiş postürü, sağdaki resimde sajital dengesizliğin
uzanımı görünmektedir
aynı kişi kalça ve dizler ekstansiyonda).
extended)
Allta yatan sorunun tamamen anlaşabilmesi için, hastalar genellikle birtakım cerrahi öncesi görüntüleme çalışmalarına ihtiyaç duyarlar.

 1. Radyografi
  Dengesizliğin kapsamını anlamak için, ayakta uzun kasete, dizler ve kalçalar ekstansiyonda radyografiler.
 2. Bilgisayarlı Tomografi (BT)

  Genellikle BT kemik anatomiyi belirlemede yardımcıdır. MR’ın mıknatısları, metal enstrumentasyonlar (mevcut ise) üzerinde yansıma yaptığından anatominin görüntülenmesini güçleştirir. BT miyelogramlar enstrumentasyonun pozisyonunu ve sinir sıkışması alanlarını belirlemede yardımcı olur. Bu tetkik aynı zamanda kaynamanın yetersiz olduğu (psödoartroz) alanları belirlemeye de yardımcı olur.
 3. MRG
  Sinirlerin ve disklerin anatomisini göstermede altın standart MR’dır.
 4. Kemik Sintigrafisi

  Üç fazlı kemik sintigrafisi artmış aktivite alanları ile psödoartroz ve diğer anomalileri gösterebilir.