MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

Omurga deformitesi olan hastaların optimal bakım Adanmış

Kifoz

Sabit Sajital Dengesizlik

Cerrahi Tedavi

Cerrahi kararı birtakım aktörlere bağlıdır; sajital dengesizliğin tipi, önceden cerrahi öyküsü, sinir sıkışmasını derecesi ve yeri, hastanın yaş ve sağlık durumu. Enstrumentasyon ve osteotomi teknikleri omurganın repozisyonunu sağlar. Mevcut omurga osteotomilerinin çeşitlerinin tanımları aşağıdadır:

1. 1- Posterior osteotomi (aynı zamanda “Smith-Peterson” veya “Ponte” osteotomisi olarak da adlandırılır)
Bu işlem, kemiklerin mobil bir disk boşluğu üzerinden arkaya doğru eğilmesi için faset eklemlerin ve omurgalar arası bağların çıkarılmasıdır. Faset eklemler tipik olarak omurganın ekstansiyonunu kısıtlarlar dolayısı ile bu eklemler çıkarıldığında lordoz ayarlanabilir. Çoklu seviyeler üzerinde, seviye başına 5-15o lordoz mümkün olabilir. )

Posterior Osteotomy
Posterior Osteotomi:
A) Kemik ve faset eklem rezeksiyonu gösteren omurganın yan görüntüsü
B) Osteotomi kapandıktan sonra yan görüntü
C) Ciddi, sert Scheurmann kifozu olan kadın hastannı yan grafisi.
D) Cerrahi sonrası yan grafi. Çoklu seviye posterior osteotomi cerrahın kifozu normal seviyelere düşürebilmesine izin vermiş)

2. Pedikül çıkarma osteotomisi:
Cerrahlar bu yöntemi kifotik segmentleri çıkartmak için kullanırlar. Buna ‘kapalı kama osteotomisi’ denir, çünkü kemik geriye doğru açılanabilmesi için üçgen şeklinde bir kemik parçası çıkarılır. Kemiklerin daha büyük olduğu özellikle lomber bölgede çok etkili bir yöntemdir ve küçük düzeltmeler postürde büyük gelişmeler sağlar. Tuğlalar arasına bir kama yerleştimeye benzer – omurgada ani bir arkaya eğilme yaratılır. Osteotomi seviyesiinin altında ve üstünde enstrumentasyon desteğine ihtiyaç duyan bir cerrahidir.

Pedicle subtraction osteotomy
Pedikül Çıkarma Osteotomisi:
A) Pembe renkte kemik rezeksiyon alanının gösterildiği bir yan görüntü
B) Osteotomi kapatıldıktan sonra lordotik segment. Lordoza neden olacak
C) Kemik çökmesi ve enfeksiyon nedeniyle fiks sajital dengesizliği olan hastanın cerrahi öncesi radyografik görüntüsü
D) osteotomi sonrası düzeltilmiş lordozu gösteren yan grafi)

3. Omurga rezeksiyonu:
Tüm spinal osteotomilerin en güçlüsüdür. Küçük bir alanda ciddi bir bükülme olduğu durumlarda gereklidir. Kontrollü bir şekilde omurganın çıkarılması ve dizilimin uygun doğrultuda tekrar sağlanmasını içerir.

Vertebral column resection
Vertebral column resection:
A) A side view of the spine showing the additional bone removed beyond a pedicle subtraction osteotomy (added area in blue).
B) A strut graft or cage is placed between the cut vertebra.
C & D) The front and side view of a woman with severe, rigid kyphoscoliosis.
E & F) Postoperative front and side xrays after the realignment procedure.

4. Anterior-posterior osteotomi:
Füzyon başarısızlığı durumunda bu bölgenin hareketi dizilimin tekrar sağlanması için kullanılabilir. Bu işlem, hareketli veya füzyonu başarısız olmuş segmenti avantaja dönüştürmek için hem arkadan hem de önden bir cerrahi yapılmasını gerektirebilir.