MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

Omurga deformitesi olan hastaların optimal bakım Adanmış

Kifoz

Sabit Sajital Dengesizlik

Sajital Dengesizlik Tipleri

Sajital dengesizlik sabit veya esnek olabilir. ‘Esnek’, hastanın çaba gösterdiğinde dik durabilmesi (kalça ve dizleri düz iken) anlamına gelirken, ‘sabit’ bu durumun olmadığı durumlardır. Benzer şekilde dengesizlik kompanse veya dekompanse olabilir. Kompanse vücudun bu duruma adapte olabilmesi (kalça ve diz eklemleri fleksiyonda) anlamına gelirken dekompanse bu durumun olmaması (aşağıya bakınız) anlamına gelir. Dengesizliğe neden olan sorun sınırlı (az sayıda omurga belirgin kaymaya neden olur), bölgesel (çok sayıda omurga yavaş öne eğikliğe neden olur) veya her ikisinin karışımı şeklinde olur (aşağıya bakınız).
   
Compensated vs. Decompensated Imbalance   Types of Fixed Sagittal Imbalance (FSI):
   
Kompanse - Dekompanse Dengesizlik Karşılaştırması
A) Kompanse Dengesizlik – Travmatik lomber kifoz olan bir kadın, torakal omurgalarını geriye alarak kompanse eder. Yük taşıma çizgisi (C7 şakül) S1’den geçer.
B) Dekompanse Sabit Sajital dengesizlik – C7 şakül hattı S1in önüne düşer.)
      Sabit Sajital Dengesizlik (SSD) Tipleri:
FSD bir kaç omurgayı etkileyerek sınırlı bir problem oluşturabilirken, pek çok omurgayı etkileyerek genel bir sorunda olabilir veya her ikisinin karışımı da olabilir.