MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

Omurga deformitesi olan hastaların optimal bakım Adanmış

Congenital Kyphosis MRI
Şekil-1: Ciddi kifoza
yol açan doğumsal omurga
çıkığını MRGsi. Omurilik
(açık gri) çıkık üzerinde katlanmıştır.

Kifoz

Doğumsal Kifoz

Değerlendirme

Radyografide yandan görüntülendiğinde, normal omurlar şekil olarak dikdörtgene benzer. Sırt omurlarının ön tarafları kifoz oluşturabilmek için daha kısa iken lomber omurlarda bu durum lordoz oluşturabilmek için tam tersidir. Doğumsal kifoz omurganın belirli bir bölgesinde beklenilenden fazla kifoza yol açar.

Doğumsal skolyozda olduğu gibi diğer organ sistemlerinde de kusurlar olma ihtimali vardır. Radyografiler tanıyı teyid ettikten sonra hekim omurilikte, böbreklerde, kalp ve sindirim sistemlerinde farkedilmemiş anomaliler olup olmadığını saptamak için ek tetkikler isteyebilir. MRG anormal büyüme potansiyeli açısından ek bilgi sağlayabilir ve omurga deformitesinin ilerlemesini öngörmede yardımcı olabilir (bak. Şekil 1).

Klinik açıdan çocuğun bacak kuvvetinin ve yürüme kabiliyetinin izlenmesi önemlidir. Daha ileri kifoz, omurilik üzerine belirgin bir basınç uygulayarak myelopatiye (omurilik basısı) yol açabilir. Küçük çocuklar, gerçekte omurilik basısı olduğu halde, geç yürüyen çocuklar olarak algılanabilir. Ancak, çoğu zaman sinirler üzerinde belirgin baskı yoktur