MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

Omurga deformitesi olan hastaların optimal bakım Adanmış

Dogumsal Kifoz

Cerrahi Tedavi

Haliyle füzyon

Ilerleyici bir kifotik deformitede cerrahi seçenek solid füzyon veya deforme omurlarin artrodezidir. Füzyon, sorunlu bölgenin bir üst ve bir alt omurunu da içine alabilir. Omurganin arkasina anomalinin oldugu bölge boyunca posteriora hastadan veya doku bankasindan alinan kemik greftleri yerlestirilir. Ileri açili egrilerde arkadan konulan grefte ek olarak omurganin önünden anterior kemik greftlemesi de yapilabilir.

Haliyle füzyon

Sekil-1:
Ave B Lomber dogumsal kifozu olan bir çocuga ait önarka ve yan Radyografi
C- Malformasyonu (kötü gelisim) gösteren BT 3 boyutlu rekonstrüksiyonu.
D ve E- L3-S1 arasindaki yapisal kemik greftini gösteren önarka ve yan görüntüler.