MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

Omurga deformitesi olan hastaların optimal bakım Adanmış

Kifoz

Gelişimsel kifoz

Wedge shaped appearance of vertebrae in Scheuermann's Disease.
Şekil 1: Sağdaki şekil Scheuermann
kifozundaki kama
omuru yakından
göstermektedir.
Hiperkifoz [ torasik ( göğüs kafesi bölgesi) omurların normal sınırlardan daha fazla öne doğru eğilmesi ] duruşsal veya yapısal olarak sınıflandırılır. Duruşa bağlı kifoz , hastaya dik durması söylendiğinde düzelir. Duruşsal kifoz hastalarının omurlarının şekillerinde bir bozukluk yoktur. Scheuermann kifozu sert (yapısal) kifoz olarak tanımlanır çünkü omurların ön tarafları arka taraflarından daha yavaş büyür. Bu birbiri üzerinde güzel dizilen dikdörtgen şekilli omurlar yerine kama şekilli omurlar ile sonuçlanır ( Şekil 1 ve 2 ). Bu durum genellikle hızlı kemik büyümesinin olduğu dönemlerde, erkeklerde 12 ila 15 yaş, veya kızlarda bundan birkaç yıl önce meydana gelir. Anormal kifoz en güzel öne doğru eğilmiş hastaya yandan bakarak görülür, bu şekilde keskin anormal açılı kifoz belirginleşir.

A: Lateral x-ray of a patient with Scheuremann's disease. B: Close-up x-ray demonstrating wedge-shaped vertebrae characteristic of Scheuremann's disease.

Şekil 2:
A- Scheuermann hastalığı olan
hastanın yan radyografisi
B- Yakınlaştırılmış radyografide
Scheuermann hastalığına
özgü kama omurların görünümü

Scheuermann hastalığı olan hastalar çoğunlukla duruş bozukluğu ve bel ağrısı şikayeti ile başvururlar. Bel ağrısı erken ergenlik döneminde en sıktır ve çoğunlukla erişkinliğe yaklaşıldığında azalır. Ağrı günlük aktiviteyi veya profesyonel kariyeri nadiren olumsuz etkiler. Kifoz eğriliğin tepe noktasının sırtın üst bölgesinden ziyade orta-alt bölgelerinde olması durumunda şikayete sebep olması daha muhtemeldir. Ağır vakalarda hastalar başlarının altına birkaç yastık koymadan sırtüstü yatamazlar.

Büyümeyle birlikte gelişen kifoz deformitesi çoğunlukla hafif olarak kalır ve sadece periyodik röntgen takibi gerektirir.