MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

Omurga deformitesi olan hastaların optimal bakım Adanmış

Kifoz

Gelişimsel Kifoz

Cerrahi dışı tedavit

Gözlem
Gözlem tipik olarak aşağıdaki durumlarda önerilir:
  1. Duruşsal (duruş bozukluğuna bağlı ) hiperkifoz
  2. Büyümekte olan hastalarda 60°den küçük eğrilikler, veya
  3. Büyümesini tamamlamış hastalarda 60°-80°eğrilikler

Büyümekte olan çocuklarda her 6 ayda bir ayakta uzun kasede (skolyoz) grafi çekilir. Eğer çocuğun ağrısı varsa genellikle egzersiz programı önerilir.

On the left is a side-view of a patient with Scheuremann’s kyphosis.  On the right is the same X-ray after he was placed in a hyperextension brace.
Şekil-1. Solda Scheuermann kifozlu bir hasta
görülmektedir. Sağdaki hiperekstansiyon korsesine
konulduktan sonraki radyografisidir.

Korse.
İskelet gelişimini tamamlamamış orta dereceli deformitelerde önerilen tedavi egzersizle birlikte korse tedavisidir. Başlangıçta maksimum düzelme sağlanana kadar tam gün ( 20 saat/gün) korse kullanımı gereklidir. En uygun düzelmeyi sağlayabilmek için korse düzenli olarak kontrol edilmeli ve ayarlanmalıdır. İskelet gelişiminin tamamlanmasından önceki tedavinin son bir yılında korsenin kısmi kullanımı ( 12-14 saat/gün) önerilebilir. Deformite düzelmesinin etkili ve kalıcı olabilmesi için korse kullanımı en az 18 ay devam etmelidir (Şekil 1).