MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

Omurga deformitesi olan hastaların optimal bakım Adanmış

Kifoz

Gelişimsel Kifoz

Cerrahi Tedavi

Omurga Füzyonu
Kifotik deformite ileri olduğunda ( 80°den büyük ) ve hastanın artmış sırt ağrısı sıklaştığında cerrahi tedavi önerilebilir. Cerrahi girişim tipik olarak ameliyat sonrası breysleme gerektirmeyen etkin bir düzelme sağlar. Pedikül vidaları ( her seviyeye 2 tane ) yerleştirilir ve 2 rod ile birbirine bağlanır. Bu işlem omurganın nazik bir şekilde düzleşmesini sağlar. Çoğu cerrahi girişim sırttan ( arkadan) yapılır. Ancak, bazı cerrahlar omurganın ön tarafından ek bir ameliyat önerebilir. Hastalar çoğunlukla ameliyatı takip eden 4.-6. ayda normal günlük işlerine dönebilir. Cerrahi girişim ile elde edilen düzelme dikkat çekicidir (Şekil 1)..

A: Preoperative photo of patient with severe kyphosis secondary to Scheuermann's disease.   B: Preoperative x-ray of the same patient. C: Postoperative photos of the same patient one year after surgical correction of the kyphosis. D: Postoperative x-ray of the same patient.

şekil-1: A) Scheuermann kifozuna ikincil ileri derecede kifozu olan bir hasta fotografı. B) Aynı hastanın ameliyat öncesi rontgenogramı. C) Kifozun düzeltiminden 1 yıl sonra aynı hastanın ameliyat sonrası fotografı. D) Aynı hastanın ameliyat sonrası radyogramı.

Smith Peterson(Posterior) Osteotomisi
Orta derecede esnek eğriler çoğunlukla ameliyat masası üzerinde yüzüstü yatıldığında düzelirler. Ancak, sert eğrilikler bazı ek işlemler gerektirirler. Güvenli ek düzeltici kuvvetler elde edebilmek için sıklıkla çok seviyede Smith-Peterson osteotomisi uygulanır. Her omur segmentinin ekstansiyonu ( arkaya doğru eğilmesi ) kayıcı iki faset eklem tarafından sınırlandırılır. Bu eklemler çıkarıldığında ve öndeki disk hareketli olduğunda her seviyede ek olarak yaklaşık 5° ila 10° daha ekstansiyon elde etmek mümkündür.(Şekil 2).

 A & B) Front and side X-rays of a person with severe, rigid Scheuremann’s kyphosis.  C) An illustration of a side view of the spine showing how the facet joints are removed.  D) After the facets are removed, the spine can be tilted backward.  E & F) Front and side X-rays after surgery.

şekil 2: A ve B) Sert ve ileri Scheuermann kifozu olan bir hastanın önarka ve yan radyogramları. C) faset eklemlerin nasıl alındığını gösteren yan omurga resmi. D) faset eklemler alındıktan sonra omurga arkaya eğilebilir. E ve F) cerrahi sonrası önarka ve yan radyogramlar