MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

Omurga deformitesi olan hastaların optimal bakım Adanmış

Sık sorulan Skolyoz Soruları

What is Scoliosis?
Skolyoz Nedir?
Herkesin omurgasının doğal eğiklikleri vardır. Bu eğiklikler omuz bölgelerini dışa doğru yuvarlarken bel bölgesini hafifçe içe doğru eğer. Fakat bazı insanların omurgasında bir taraftan diğerine doğru eğiklikler ve dönüklükler de olabilir. Postür zayıflğından farklı olarak, bu eğiklikler basitçe dik durarak düzeltilemez. Bu yanlara doğru oluşan omurga eğikliklerine ‘skolyoz’ adı verilir. Radyografide skolyozu olan bir insanın omurgası düz bir çizgi yerine daha çok bir S veya C harfine benzer. Bu eğiklikler kişinin omuz ve bel bölgesinin dengesiz görünmesine neden olabilir. Bu kemiklerin bazılarında hafifce dönüklük de olbilir ve omuzlardan birini diğerine göre daha belirgin hale getirir. Skolyoz tanımlayıcı bir terimdir, bir tanı değildir. Olguların %80’inden fazlasının nedeni bilinmemektadir. Bu tip olgular nedeni bilinmeyen anlamına gelen “idiyopatik” olarak adlandırılır. Bu özellikle adölesan çağ kızlarda sıktır. İdiyopatik skolyoz, 0-3 yaşında çocukta “infantil” , 4-10 yaş .çocukta “juvenil”, 11-18 yaşında adölesanlarda “adolesan” ve 18 yaş üzerinde “erişkin” olarak adlandırılır. Spinal deformiteye neden olan durumlar, doğuştan omurga anormallikleri (doğumda mevcut, “konjenital skolyoz” denir), nörolojik hastalıklar (“nöromüsküler skolyoz”), genetik durumlar, ve diğer pek çok nedenlerdir. Skolyoz ağır şeyler taşımaktan, atletik aktivitelerden, uyuma ve ayakta durma postürlerinden veya hafif bacak uzunluk farklarından dolayı oluşmaz.)

What is Scoliosis?

Bende Skolyoz var mı?
Sizde skolyoz olup olmadığı en iyi, sırtınızı muayene edecek bir doktor tarafından belirlenebilir. Muayene, kollarınız yanda ayakta durur pozisyonda yapılır. Doktor arkanızdan bakarak, omurganın eğilkliklerine, omuz asimetrisine, bel çizgisi asimetrisine, veya herhangi bir gövde kaymasına bakacaktır. Sonra siz belinizden öne eğileceksiniz ve doktor bir kez daha bakarak sırt için kaburgada çıkıntı, bel için böğürde çıkıntı arayarak rotasyonel açıdan skolyoz değerlendirecektir. Bu basit muayene sonrasında, tüm omurgayı boyundan pelvise kadar görebilmek için inceleyecektir. Skolyoz mevcutsa, skolyozu tarifleyebilmek için, doktorunuz radyografide ölçümler yaparak size derece cinsinden sayısal bir değer verecektir.)

Tedavi Seçeneklerim nelerdir?

  1. Gözlem
    Bu, büyüme esnasında düşük açılı ölçümleri olan eğiklikler (Adölesan Skolyoz) ve büyüme durduktan sonra orta açılı ölçümleri olan eğiklikler (< 40-45 derece) için uygundur. Erişkinler için, gözlem ve fizik tedavi hafif semptomları olan ve büyük eğiklikleri olmayan hastalar için uygundur.
  2. Korse tedavisi
    25-45 derece arasında olan eğikliklerde, büyüyen çocukta, omurga büyümeye devam ederken eğikliğin daha da artmasını engellemek için uygundur. Burada amaç, breys eğiklikleri düzeltemeceğinden sadece progresyonun engellenmesidir.)
  3. Cerrahi Tedavi
    Genellikle 50 dereceden büyük olan eğikilikler için adolesan ve erişkin hastalar için uygundur. Daha düşük açılarda cerrahi, hastanın eğikliğin görünüşünden rahatsız olması veya erişkin hastada semptomlar skolyoz ile ilişkiliyse uygulanabilir. Cerrahi tedavinin amaçları eğriliğin düzeltilmesi ve eğri ilerlemesinin önlenmesidir. Bu, genellikle, omurga üzerine sonradan eğriliği düzelten ve kaynayana yada omurga elemanlarının bir arada brileşmesine kadar düzgün pozisyonda tutan çubuklara bağlanan metal implantlar yerleştirilmesi ile sağlanır.