MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

Omurga deformitesi olan hastaların optimal bakım Adanmış

Erken Baslangiçli Skolyoz

Cerrahi

Büyümeye yandaşı Cerrahi

Distraksiyona dayanan

Distraksiyona dayanan prosedürler bir yandan çocuğa kalıcı çözüm uygulanıncaya kadar, büyüme süresince uygun yaş ve ölçüye ulaşana dek omurga deformitenin kontrolünü sağlayan büyüyebilen omurga implantları içermektedir. Çok sayıda ve değişik yapıda posterior distraksiyon sistemleri bulunmaktadır. Rodlar genellikle her altı ayda bir değişik küçük girişimler uygulanarak, periyodik olarak uzatılmaktadır.

Büyüyen rodlar, omurganın etrafındaki dokuların gelişimini engellemeyecek şekilde cilt altına yerleştirilen bir veya iki çubuktan oluşan omurga-tabanlı bir sistemden oluşmaktadır. Rodlar, omurgaya eğriliğin altında ve üstünde çengel veya vidalarla tutturulurlar. (Resim 8). Her çengel/vidanın tutunma yerinde füzyon oluşturulur. İlk ameliyat sonrasında genellikle eğriliğin % 50’ si kadar düzeltme uygulanır. Rodlar yerleştirildikten sonra, bir kaç ay giymesi için hastaya özel korse kullandırılır. Omurganın gelişimini tamamlamasının sonlarına kadar altı ayda bir, rodlara uzatma işlemi uygulanır. Bu işlem çoğunlukla ayakta tedavi şeklinde, küçük bir kesiyle gerçekleştirilir. Çocuk büyüdüğünde ve omurga geliştiğinde, doktor enstrumentasyonu çıkaracak ve kalıcı bir spinal ameliyat uygulayacaktır. Geçmişte, bu prosedürde çengel çıkması, rod kırılması gibi enstrumanlara bağlı komplikasyonlar sıkça görülmekteydi. Son zamanlarda uygulanan yöntemler umut vaad etmektedir ama büyüyen rod uygulaması çocuk için uzun ve zorlu bir tedavi süreci içermektedir.

Figure 8

Resim 8 - Uzayan rodlar, omurganın etrafındaki dokuların gelişimini engellemeyecek şekilde cilt altına yerleştirilen bir veya iki çubuktan oluşan omurga-tabanlı bir sistemden oluşmaktadır. Rodlar, omurgaya eğriliğin altında ve üstünde çengel veya vidalarla tutturulurlar.)

Kaburgaya dayalı sistemler, dikey yönde büyüyebilen prostetik titanium kaburga sistemi gibi) iskelet büyümesini tamamlamamış çocuklarda torasik yetmezlik sendromunun tedavisinde kullanılan sistemlerdir. Torasik yetmezlik sendromu, çoğunlukla omurganın ve göğüs kafesinin üç boyutlu deformitesiyle ilişkilidir. Omurgaya füzyon uygulamadan, göğüs kafesi hacminin artmasını sağlamak amacıyla torakoplasti ameliyatları uygulanabilir. Bu prosedür geniş kapsamlı olabilir. Aletler scapula altına yerleştirilir ve boyuna yakın olarak kaburgalara iliştirilir. Ardından aşağıya, bel bölgesine doğru indirilir.. (Resim 9). Bu yöntem, cerrahi olarak göğüs duvarının genişlemesine yardım eder (ekspansiyon torakoplasti).İmplantlar, hastanın büyümesine bağlı olarak, yılda iki kere uzatılır. Son zamanlarda, kaburga tabanlı system kullanılmasını öneren çok az enstitü bulunmaktadır. Çocuğunuzun omurga cerrahı, çocuğunuzun durumu uygun ise, size bu tedavi yöntemini önerebilir. Bazı merkezlerde kaburgalar ve göğüs kafesi kullanılarak omurganın güçlendirilmesi amacıyla bu yöntem kullanılmaktadır.

Figure 9

Resim 9: kaburgay adayalı cihazlar scapula altına yerleştirilir ve boyuna yakın olarak kaburgalara iliştirilir ve aşağıya, kaburga, omurga veya bel bölgesine yakın pelvise doğru uzatılır. Bu kaburga-kaburga cihazı ve kaburga-omurga cihazına örnektir.

Hibrid büyüyen rodlar

Bu sistemde, üst tarafta bağlantı noktası olarak omurga değil; kaburgalar kullanılır. Omurganın üst kısmının füzyonundan kaçınılmaktadır.

Mıknatıs kontrollü uzayan rodlar

Büyüme rodları, son zamanlarda en sık kullanılan kullanılan distraksiyon-tabanlı sistemdir. Omurganın normal büyüme sürecini etkilemez ve hatta büyüme stimülasyonu için potansiyel bir uyarıcı olabilir. Buna rağmen uzatma ve skolyoz eğrisinin koreksiyonu amacıyla ardışık ameliyatları içermektedir. Geçirilen ameliyatların çoğunda aynı kesinin kullanılması, cildi enfeksiyona ve diğer cilt problemlerine karşı savunmasız bırakmaktadır. En sık görülen komplikasyonlar, implant-ilişkili komplikasyonlardır. Rod kırılması ve ciltte hasara yol açıp enfeksiyona neden olabilen implant yetmezliği komplikasyonlar arasındadır. İmplant ilişkili komplikasyonlar arasında rod kırılması en sık görülen problemdir.

Anestezi verilmeden ve açık cerrahi uygulanmadan invaziv olmayan yollarla çoklu uzatma fikri yüksek komplikasyon riskini enazına indirmektedir. Bu yöntem, muayenehane şartlarında uygulanabilir. Sistem, implante edilebilecek bir rod, dış kumanda ve aksesuarlardan oluşmaktadır. Titanyum rod, manyetik özelliğe sahiptir ve dışarıdan kontrol edilebilir niteliktedir. Eksternal kumanda ile titanyum rod üzerinde bulunan mıknatıs hareket ettirilerek rod uzatılıp kısaltılabilir. Rod, çengel ve/veya vida gibi standart fiksasyon yöntemleri kullanılarak implante edilir. Mıknatıs özellikli rodlar, Birleşik Devletler dışında bir çok merkezde kullanılmaktadır ve sonuçlar morbiditeyi azalttığını, düşük maliyet sağladığını ve hem hasta hem de ailesi için daha az strese neden olduğunu göstermiştir. Hem idiopatik (Resim 10) hem de nöromuskuler skolyozda kulanılmaktadır.)

Figure 10

Resim 10 - İdiopatik erken başlangıçlı skolyozda manyetik kontrollü büyüyen rod kullanımı