MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

Omurga deformitesi olan hastaların optimal bakım Adanmış

Erken Baslangiçli Skolyoz

Cerrahi

Büyümeye yandaşı Cerrahi

Geçmişte, spinal füzyon, erken beliren skolyoz için kullanılan olağan bir tedavi yöntemiydi. Daha sonra görüldü ki, torasik omurganın erken füzyonu solunum problemlerine yol açacak şekilde akciğer gelişimini sınırlayacaktır. Büyümeye engel olmayan, omurganın uzun seviye füzyonlarını engelleyerek deformiteyi düzelten cerrahi yaklaşımlar gelişmekte ve sadeleşmektedir. Günümüzde avantajları ve dezavantajlarıyla bir kaç seçenek bulunmaktadır. Genel olarak cerrahi yöntemler üçe ayrılır (1) Distraksiyona dayanan, (2) Yönlendirilmiş büyüme, ve (3) Kompresyona dayanan