MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

Omurga deformitesi olan hastaların optimal bakım Adanmış

Erken Baslangiçli Skolyoz

Cerrahi

Haliyle Füzyon

Spinal füzyon, omurga büyümesini durdurmak için uygulanan bir girişimdir. Bu işlem, sırt bölgesinden (posteriordan) veya göğüs üzerinden (anterior) uygulanabilir. Omur eklemleri açılır ve kemik grefti yerleştirilir. Kemik iyileşirken, füzyon kitlesi veya solid bir kemik kitlesi oluşacaktır. Amaç, omurganın tek parça olmasını sağlamak ve omurganın eğik bir şekilde büyümesini engellemektir. In situ füzyon; eğriliğin olduğu pozisyonda veya az bir koreksiyon uygulanarak/füzyon uygulanmayarak dondurulması anlamına gelmektedir. Bazen omurganın düz olarak sabitlenmesi için enstrumentasyon (rod, çengel, vida) kullanılabilir ve füzyon kütlesi oluşturmak için internal bir korse görevi alabilir. İmplant kullanılmadığı durumlarda, özellikle küçük çocuklarda, cerrahi sonrası korseye ihtiyaç duyulabilir.

In situ spinal füzyonun amacı, problem büyümeden ve ciddi bir deformite haline gelmeden once problemin üzerine eğilmenin sağlanmasıdır. Örnek olarak, 40 dereceden az eğriliği olan, zayıf prognoza sahip (yüksek progresyon şansı olan) bir çocuk, omurga cerrahı tarafından görülürse, eğriliğin artmasını önlemek amacıyla limitli bir spinal füzyon uygulanabilir. Omurga eğriliğinin düzeltilmesinden daha güvenli bir yöntemdir. Genç yaşta eğriliğin düzeltilmesinin sonuçları tahmin edilebilir değildir. Omurganın füzyon sahası dışındaki bölümlerindeki büyümeye bağlı olarak eğrilik artabilir veya kendi etrafında dönebilir. Spinal füzyon, erken başlangıçlı skolyozda her zaman iyi bir seçenek değildir. Çünkü spinal füzyon, temel olarak omurganın bir parçasının büyümesini durdurur, torasik yetmezlikle sonuçlanabilecek toraks büyümesine neden olabilir.