MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

Omurga deformitesi olan hastaların optimal bakım Adanmış

Erken Baslangiçli Skolyoz

Tedavi

Traksiyon

İlerleyici deformitesi olan ve alçılama veya breysleme ile tedavi edilemeyecek örneğin; zayıf olan, deri veya göğüs duvarı intoleransı olan, mental retarde, veya büyük ve sert eğriliklere sahip hastalarda halo-yerçekimi traksiyonu deformite düzeltme sağlamak için ve dolaylı olarak nefes alma mekaniklerini geliştirecek uygun bir tedavi yöntemidir. Traksiyon ile tedavi yöntemi, son günlerde bazı merkezlerde popülarite kazanmıştır.

Genel anestezi altında bir halo (baş etrafında metal bir halka) uygulanır. Çoklu çivilerle halka kafatasına sabitlenir. Hasta varlığına alıştıktan sonra halo ağrılı değildir ve iyi tolere edilir. Hastanın yatağına veya tekerlekli sandalyesine uygulanacak Ipler, makaralar ve ağırlıklar veya yaylar yardımı ile ertesi gün traksiyon uygulanır. Bazı hastalar, aile rahat ederse dışarıdan da takip edilebilir. Hastalar ağırlık altında başarılı düzeltme sağlanabilirse seri radyografilerle takip edilebilir. Omurga maksimum gelişmeyi gösterdiğinde, cerrahınız diğer tedavi adımlarına geçecektir.